The Politics of Contemporary Irish Poetry: Course Info

Description

Patrick Kavanagh’s Statue in Dublin

flag-uk This course tries to examine ‘the public face of poetry in Ireland’ (Dawe,  Against Piety 31) – and to identify the poets’ identity as expressed in the literary text against the social and political background of coexistent place and society. This implies a multiple perspective including:

(i) examination of the socio-political factors that shaped up the poets’ identity,
(ii) examination of such identity in the creations of the poets as writers but also of the poets as citizens, supporting a cause, linked with the concept of existence and place,
(iii) what being a poet / an integrated poet means for them,
(iv) what is specifically Irish and the range of this Irishness contained in the literary text, and
(v) how the poets’ output resound on the literary, cultural and social level of the place and community that formed him.

flag-ro Acest curs este menit sa familiarizeze studenţii cu literatura irlandeză văzută în special în perspectivă diacronică, şi anume cu principalele manifestări şi direcţii literare şi cu cele mai importante nume de pe scena literară irlandeză din timpurile gaelice şi până la începutul secolului al XX-lea. Abordarea de bază este cea tematică în cazul fiecărui autor discutat. Modulul încearcă să detaşeze ceea ce este specific irlandez dar şi aspectele de universalitate din cadrul fenomenului literar irlandez, modalitatea cum Irlanda şi viaţa din Irlanda sunt reprezentate textual, felul cum se conturează conceptul de identitate irlandeză. Se includ un număr de texte specifice perioadelor discutate având drept scop să îi apropie pe studenţi de ceea ce s-a creat pe plan cultural-literar în aceşti ani.

Syllabus

Irish Poetry