Victorian Literature: Course Info

Description

Queen Victoria (1819 – 1901)

 The course is dedicated to the study of the literary and cultural manifestations in Britain of the second half of the 19th century, period commonly described as “the Victorian Age” or “the age of literary realism”. By combining the diachronic and thematic approaches with the working methods of text interpretation, the lectures and seminars are intended to shed light on the principal distinguishing traits of the spirit of the age, as they were reflected in the literary works of the period, in its turn regarded as an age of transition, contrasts, and conflicting forces. Special emphasis is laid on circumscribing the leading philosophical, ethical and socio-economic doctrines which shaped the mindset of the period (Utilitarianism, liberalism, laissez-faire capitalism), together with their mirroring and critique both in the fictional and non-fictional works of the age. While the genre of choice forming the core reading is represented by the novel (as it was the preferred medium with most Victorian writers), an important segment of the course is devoted to the poetry of the age, in an effort to highlight the diversity and “multitudinousness” of creative preoccupations within the investigated period.

 Cursul este dedicat studiului manifestărilor literare și culturale din Marea Britanie din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, perioada cunoscută în literatura britanică drept „Epoca Victoriană” sau „perioada realismului literar”. Combinând abordarea diacronică și cea tematică cu interpretarea de text, prelegerile și seminariile își propun să pună în lumină trăsăturile marcante ale spiritului epocii, așa cum au fost ele reflectate în operele literare ale perioadei studiate, privită, la rândul ei, ca un moment de tranziție ce combină elemente contrastante și forțe conflictuale. Un accent special cade pe circumscrierea principalelor doctrine filosofice, etice și socio-politice care au condiționat spiritul epocii (Utilitarianism, liberalism, capitalism de tip laissez-faire), împreună cu reflectările și criticile acestora, atât în operele de ficțiune, cât și în cele de non-ficțiune produse în perioada respectivă. Deși genul principal studiat este romanul (el reprezentând mediul preferat pentru cei mai mulți scriitori victorieni), o parte importantă a cursului este dedicată studierii poeziei epocii, cu scopul de a evidenția diversitatea și „multitudinea” preocupărilor creative ale acelor vremuri.

Syllabus

Victorian Literature