Representations of Britain: Course Info

Description

The London Millenium Wheel (The London Eye)

flag-uk The course is divided into two modules taught, accordingly, during two successive semesters, i.e.

(1) LME1103: Representations of Britain 1
(2) LME2109: Representations of Britain 2

Its aim is to discuss the way Britain of the 1980s and 1990s is reflected in its novels by trying to identify in them the representation of nationhood, national spaces and places, British society, social media and life in a cultural perspective and the literature that they generated. Though the perspective is essentially cultural, literary concepts are also present when the literary technique of the writers is considered as being defining for that particular piece of writing placed under investigation. The texts of the novels under investigation are not only placed in specific contexts but they are also investigated and discussed from the point of view of their composition, background, treatment of the fictional topic, the presence and position of the author, characters, narrative techniques, as well as from the perspective of their reception as a result of the specificities of the age and the readers’ horizons of expectation, education and experience.

flag-ro Acest curs este compus din două module care vor fi predate în doua semestre consecutive:

(1) LME1103: Reprezentări ale Marii Britanii 1
(2) LME2109: Reprezentări ale Marii Britanii 2

Scopul său este de a discuta despre modul în care Marea Britanie a anilor 1980 și 1990 este reflectată în romanele sale prin încercarea de a identifica cum apare reprezentarea ideii de națiune, spații naționale și locuri, societatea britanică, mediile sociale și de viață într-o perspectivă culturală aplicată literaturii de specialitate care le generat. Deși perspectiva este, în esență culturală, conceptele literare sunt, de asemenea, prezente în cazul în care tehnica literară a scriitorilor este considerată ca fiind definitorie pentru an anume text literar aflat în investigație. Textele din romane care fac obiectul anchetei nu sunt plasate doar în contexte specifice, dar ele sunt, de asemenea, investigate și discutate și din punct de vedere al compoziției lor, al contextului, tratamentului subiectului ficțional, prezenței și poziției autorului, personajelor, tehnicilor narative, precum și din punctul de vedere al receptării lor, ca urmare a caracteristicilor specifice ale epocii și orizonturilor de așteptare ale cititorilor, educației și experienței acestora.

Syllabi

Representations 1

Representations 2