British Culture and Civilization – Representations of Britain

Course name: British Culture and Civilisation: Representations of Britain on Screen
Course code: LLE 5127/5227

Description

flag-uk The aim of this course is investigate the way modern Britain and British life are represented in the country’s national cultural output of today – secifically in film productions. The main direction of investigation covers such topics as history, nationhood and national spaces and places, British politics and society, social media and life, heritage, sports and the spirit of competition. The adopted perspective is essentially cultural, and looks at cultural productions as the direct result of specific contexts and, as such, examines and discusses them not only from the point of view of their composition, background, treatment of the (fictional) topic, but also investigates their perception as products bearing the specificities of the age and being circumscribed to the readers’ experience and horizons of expectation.

flag-ro Scopul acestui curs este de a investiga modul în care Marea Britanie contemporană și viața britanică sunt reprezentate în producția cultural națională de astăzi — mai exact în film. Direcția principală de investigare acoperă subiecte, cum ar fi istoria, națiunea și spațiile naționale, politica, societatea britanică, mediul social și cel de viață, patrimoniul, sportul și spiritul de competiție. Perspectiva adoptată este, în esență culturală, și abordează producțiile culturale ca rezultat direct al contextelor specifice și, ca atare, examinează și le discută, nu numai din punctul de vedere al compoziției lor, al contextului, tratamentul subiectului (fictiv), dar investighează, de asemenea, percepția lor ca produse care poartă caracteristicile specifice epocii, fiind circumscrise experienței și orizontului de așteptare al cititorilor.

Syllabus