Representations of British Culture on Screen: Course Info

Description

flag-uk The aim of this course is to investigate the way Britain and British culture are represented in the country’s national cultural output of today – specifically, in film productions. The main direction of investigation covers such topics as history, nationhood and national spaces and places, British politics and society, social media and life, heritage, sports and competitions. The adopted perspective is essentially cultural, and looks at films both as artistic creations and cultural products, considering them as the direct result of specific cultural contexts. This course examines and discusses them not only from the point of view of their composition, creative background, treatment of the (fictional) topic, acting performance but also investigates their perception as cultural projects bearing the specificities of the age at the stage of conception and reception, as productions being created and circumscribed to the public’s experience and horizons of expectation.

flag-ro Scopul acestui curs este de a cerceta modul în care Marea Britanie și cultura britanică sunt reprezentate în producția culturală națională a țării de astăzi – în special, în producțiile de film. Principala direcție de investigare acoperă subiecte precum istorie, naționalitate și spații și locuri naționale, politică și societate britanică, social media și viață, patrimoniu, sport și competiții. Perspectiva adoptată este esențial culturală și privește filmele atât drept creații artistice, cât și drept produse culturale, considerându-le drept rezultatul direct al unor contexte culturale specifice. Acest curs le examinează și le discută nu numai din punctul de vedere al compoziției, a fundalului creativ, a tratamentului subiectului (fictiv), a performanței actoricești, dar și investigarea percepției lor ca proiecte culturale care poartă specificul epocii în stadiul concepției și recepție, deoarece producțiile sunt create și circumscrise experienței publicului și orizonturilor sale de așteptare.

Syllabus

British Culture on Screen